V týchto mimoriadne ťažkých časoch pre letecký priemysel, EASA – Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, zavádza opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby letecká prevádzka mohla pokračovať čo najbežnejším spôsobom a zároveň zostala bezpečná. Z tohto dôvodu EASA a ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb navrhli informačné plagáty, ktoré poskytujú cestujúcim prehľad opatrení na predchádzanie šírenia COVID-19.