LETISKO

V 90. rokoch sa letisko Sliač spolu s ostatnými verejnými slovenskými letiskami vyčlenilo z Československých aerolínií, čo znamenalo, že 1. 1. 1991 sa stalo súčasťou novovzniknutej príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. V tom istom roku obdržalo aj štatút verejného medzinárodného letiska. Situácia pretrvávala až do roku 2004. V zmysle zákona č. 136/2004 sa letisko Sliač pretransformovalo k 1.1.2005 na akciovú spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je Slovenská republika.

Letisko v súčasnosti pôsobí pod názvom Letisko Sliač, a.s. a je prevádzkovateľom civilného medzinárodného letiska. Od mája 2009 bolo letisko uzavreté, pretože pod záštitou NATO tu bola vykonaná prestavba a rekonštrukcia vzletovej a pristávacej dráhy, čo trvalo celé 2 roky a dnes môžeme s potešením oznámiť širokej verejnosti, že letisko Sliač je znovu otvorené pre civilnú letovú prevádzku od 16. júna 2011.