B2B

AKTIVITY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY NA LETISKU SLIAČ

Letisko Sliač, a.s. ponúka široký priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít nielen v Banskobystrickom kraji. Vieme, že funkcia medzinárodného letiska v regióne je významná, nosí v sebe rôznorodosť a najmä veľké množstvo podnikateľských možností pre všetkých. Takisto dotvára dopravnú infraštruktúru celého regiónu – stáva sa najvýznamnejším článkom – „bránou do sveta“.

Z hľadiska funkcie civilného letectva v Banskobystrickom regióne, rozvíjame a vidíme spoluprácu v nasledujúcich aktivitách:

LETECKÝ OBCHOD

 • prevádzkovanie letiska,
 • údržbu prevádzkových plôch,
 • pozemnú obsluhu lietadiel,
 • poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu,
 • úschovu a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru,
 • prevádzkovanie colného skladu,
 • skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu,
 • poskytovanie handlingových služieb pre všetky druhy civilného letectva,
 • spolupráca s prevádzkovaním vyhliadkových letov, športových letov a iných ad-hoc letov,
 • plnenie a predaj leteckých pohonných hmôt,
 • sprostredkovanie cateringových služieb,
 • sprostredkovanie čistiacich a hygienických služieb v priestoroch letiska a interiéroch/exteriéroch lietadiel,
 • prenájom priestorov pre hangárovanie a garážovanie malých lietadiel všeobecného letectva,
 • zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku,
 • poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku,
 • prevádzkovanie závodného hasičského útvaru.

NELETECKÝ OBCHOD

 • poskytovanie reklamných plôch a plôch pre distribúciu reklám na prezentáciu podnikateľských subjektov,
 • partnerský marketing, webový marketing,
 • podpora cestovného ruchu v kultúrno-historických regiónoch, ktoré patria do spádových oblastí letiska SLIAČ – Horehronský, Pohronský, Turčiansky, Gemerský, Liptovský, Ipeľský, Oravský, Nitriansky a Hornonitriansky…