LETECKÝ OBCHOD

Leteckým spoločnostiam ponúkame kompletnú asistenciu a špecifické handligové služby v rámci procesu tvorby leteckého spojenia. Naša cenová politika je prehľadná, odplaty sa odvíjajú od hmotnosti lietadla (MTOW) a počtu prepravených cestujúcich. Základné sadzby jednotlivých odplát sú publikované v Leteckej informačnej príručke AIP SR. Odplaty za handlingové služby poskytujeme na vyžiadanie.


VŠEOBECNÉ LETECTVO

Pre súkromné lety, obchodné lety, VIP lety, štátne dôležité lety, výcvikové lety, športové lety, záchrannú službu, sanitné lety a vojenské misie zabezpečujeme plné vybavenie s individuálnym prístupom a riešením podľa požiadaviek. Klientom poskytujeme asistenciu vo všetkých aspektoch organizácie dopravy vrátane zabezpečenia pozemnej dopravy, cateringu či ubytovania s wellness službami.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Veľmi výhodná poloha letiska v aglomerácií miest Zvolen a Banská Bystrica – nemenej v rámci Banskobystrického regiónu a celej Slovenskej republiky ponúka letisku Sliač veľké možnosti rozvoja v oblasti leteckej nákladnej dopravy.
To je umocnené prítomnosťou železničnej nakladacej rampy v tesnej blízkosti letiska.
Z histórie: K preprave nadrozmerného nákladu bolo na letisku Sliač využité napríklad nákladné lietadlo An – 124 tzv. „Ruslan“.

SLUŽBY POZEMNEJ OBSLUHY

Naše letisko disponuje kvalifikovaným personálom, adekvátnou technikou pre zabezpečenie komplexných služieb pozemnej obsluhy lietadiel a pasažierov. Profesionálnu asistenciu ponúkame tiež pri vybavovaní cargo-nákladných letov.

ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

Na letisku je k dispozícii záchranná hasičská služba kategórie 5., v zmysle požiadaviek dokumentu ICAO Annex 14. a na vyžiadanie až kategória 10.

ZÁSOBOVANIE LETECKÝMI POHONNÝMI HMOTAMI

Fueling services má svoje vlastné zásoby leteckého paliva JET A-1 s kapacitou 100 000 litrov. Systém výdaja, príjmu a skladovania leteckých pohonných hmôt spĺňa všetky požiadavky na ochranu vôd pred škodlivými látkami. Distribúcia leteckého paliva je zabezpečená dvomi automobilovými cisternami s kapacitou 16 000 a 18 000 litrov s tlakovým a gravitačným plnením.

Letecký benzín Avgas 100 LL na letisku Sliač nie je k dispozícií.

HANDLING A INFORMÁCIE O PREVÁDZKE LETISKA

Prevádzka letiska je v pracovné dni od 08.00 do 18.00 hod. (miestny čas). Tel.: 045/ 544 33 23, E-mail: handling@airportsliac.sk