OBCHODNÉ LETY

Pre rýchlu a operatívnu komunikáciu je letisko Sliač s obľubou využité lietadlami rôznych zahraničných partnerov pre styk s domácimi podnikateľskými subjektami v regióne. Tieto letové služby využívajú aj diplomatické návštevy Slovenska, účastníci významných športových podujatí a podobne Táto možnosť rýchlej a bezpečnej dopravy podstatne zvyšuje atraktivitu nášho regiónu pre európske investície, pretože letisko výrazným spôsobom dotvára dopravnú infraštruktúru nielen banskobystrického regiónu, ale celého Slovenska.