ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Letisko taktiež zohráva rozhodujúcu úlohu v realizácii transplantačného programu nemocnice v Banskej Bystrici, nakoľko rýchla a operatívna doprava umožňuje v tejto oblasti aj kooperáciu v rámci celej Európy. Prostredníctvom leteckej prepravy ľudských transplantátov a lekárskych tímov bol zachránený život, alebo prinavrátené zdravie nejednému pacientovi, odkázanému len na túto pomoc.