NELETECKÝ OBCHOD

Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. spolupracuje taktiež v oblasti neleteckého obchodu, v ktorej sa primárne venuje najmä ponuke voľných reklamných plôch, ktoré môžete využiť pre zviditeľnenie svojich produktov a služieb. Je tak možné osloviť svoju cieľovú skupinu na správnych miestach s jedinečnou atmosférou, ktorú naše letisko ponúka.