CENNÍK PROTIPLYNOVÝCH SLUŽIEB

Na základe zriadenia úseku protiplynovej služby je k dispozícii odborné plnenie tlakových nádob na stlačený vzduch, kontrola autonómnych dýchacích prístrojov (podtlakových  a pretlakových), a tiež skúška ochranných masiek k prístrojom.

K plneniu tlakových fliaš stlačeným vzduchom je určený trojstupňový kompresor ASTRA – 160 E. Na skúšanie masiek, dýchacích prístrojov, a protichemických oblekov je určený skúšobný prístroj MULTITEST PLUS.

Názov práceObjemCena bez DPHCena s DPH
Odborná skúška ADP Saturn, SCOTT, AUER, Pluto, Dräger, Racalks15 €18 €
Odborná skúška ochrannej maskyks5 €6 €
Plnenie tlakových fliaš vzduchom na tlak 20 MPa do objemu2 l1.5 €1.8 €
5 l2.5 €3 €
7 l3 €3.6 €
10 l4 €4.8 €
Plnenie tlakových fliaš vzduchom na tlak 30 MPa do objemu2 l2 €2.4 €
5 l3 €3.6 €
7 l3.5 €4.2 €
10 l4.5 €5.4 €
Kontrola protichemického oblekuks30 €36 €

Odbornú službu vykonávajú pracovníci, ktorý absolvovali špecializovanú prípravu protiplynovej služby v stredisku HaZZ – SŠ MV Žilina .

Po vzájomnom dohovore sa určí deň plnenia a kontrola ADP v čo najkratšom termíne podľa požiadaviek odberateľa. Letisko Sliač, a.s. ponúka možnosť zabezpečenia dovozu a odvozu aj s naším vozidlom.

Bližšie informácie: veliteľ záchrannej hasičskej služby p. Bartko – velitelzhs@airportsliac.sk alebo na tel. č. 0903287548