VIRTUÁLNA PREHLIADKA LETISKA

Využite virtuálnu prehliadku spoločnosti Letiska Sliač, a.s. a pozrite si prístup na letisko, areál letiska  – parkovisko, odletovú halu, detský kútik, priestory kaviarne, check-in, pasovú a colnú kotrolu, bezpečnostnú kontrolu, Gate 1, Gate 2, odbavovaciu plochu, či príletovú halu.