PRÍRUČNÁ BATOŽINA

V platnosti sú stále prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušniny a zápalné látky a zariadenia, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie.

Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu.

Odporúčame cestujúcim, aby si svoju príručnú batožinu, ktorú si so sebou berú na palubu lietadla, riadne skontrolovali ešte pred vybavením pri pulte Check-In. Vtedy majú ešte stále možnosť vyložiť z nej predmety, ktoré sú zakázané pre leteckú prepravu v príručnej batožine, a vložiť si ich do zapísanej batožiny, ktorá bude naložená do lietadla v na to určených priestoroch. Pri tejto kontrole je potrebné taktiež venovať maximálnu pozornosť tekutinám, aby objemy nepresahovali 100 ml jednotlivo a aby súčet jednotlivých balení  (tekutiny, pasty, gély, aerosóly spolu) nepresahoval 1 liter (1000 ml).