POTRAVINY A DOJČENSKÁ STRAVA

Bryndza, tvaroh, rybacia treska a látky podobnej konzistencie, sú na prevoz v príručnej batožine povolené iba predpísaným spôsobom:

  • v samostatnej nádobe a v povolenom množstve, t.j. max. 100 ml/g na jedno balenie,
  • umiestnené oddelene v priehľadnom a uzatvárateľnom vrecku a deklarované pred detekčnou kontrolou.

Na prepravu dojčenskej stravy nevyhnutnej počas letu v príručnej batožine sa vzťahujú osobitné pravidlá. Tekutiny pre dojčatá (voda, čaj, mlieko a pod.) je možné prepravovať aj vo väčších množstvách ako 100 ml, no musia byť vyložené z príručnej batožiny a deklarované pred kontrolou. Ako dojčenskú stravu nie je dovolené prepravovať nápoje typu Coca-cola a pod.