TEKUTINY

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky tekutej, pastovej, gélovej povahy, a aerosóly len:

 • v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml/ 100 gramov,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s aerosólmi a gélmi) s kapacitou max. do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Všetky tekutiny musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke. V inom prípade nebude cestujúcemu s nimi umožnené nastúpiť do lietadla.

Do skupiny patria:

 • šampóny, sprchové šampóny a gély,
 • parfumy, krémy, opaľovacie krémy a mlieka,
 • nealkoholické a alkoholické nápoje,
 • iné látky tekutej povahy.

Tekutiny pre potreby diabetikov, tekuté lieky, roztok na kontaktné šošovky a pod. môžu byť prepravené v príručnej batožine aj vo väčšom množstve ako 100 ml, nie je potrebné predložiť lekárske potvrdenie.

Pri tekutých látkach nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale. Plastové vrecká je možné zakúpiť si na letisku.

PASTY A GÉLY

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky pastovej a gélovej povahy:

 • maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku
  (spolu s tekutinami a aerosólmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené. Objem 1 liter je kumulovaný aj s inými tekutými látkami a aerosólmi.

Všetky pasty a gély musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.

Do skupiny patria:

 • zubné pasty,
 • gély na vlasy,
 • iné látky pastovej a gélovej povahy, resp. podobnej konzistencie.
Pri pastách a géloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale. Plastové vrecká je možné zakúpiť si aj na letisku.

SPREJE (AEROSÓLY)

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať aerosóly za predpokladu, že nie sú horľavé (na obale nesmie byť piktogram ohňa) ak:

 • maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s tekutinami a gélmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Všetky aerosóly musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.

Do skupiny patria:

 • spreje na vlasy,
 • podpažné spreje a i.
Pri aerosóloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale.

Pre zapísanú batožinu, ktorú cestujúci odovzdáva na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte, platia pre aerosóly nasledovné objemové pravidla: maximálny objem prevážaných sprejov je 2 l/2 kg, pričom objem jednotlivého balenia nesmie presiahnuť 500 ml/500 g.