IMOBILNÍ CESTUJÚCI

Imobilní cestujúci si môžu svoj invalidný vozík ponechať až po nástup do lietadla, kde sú presadení na vynášaciu stoličku, vynesení do lietadla, a usadení na svoje miesto. Vlastný vozík je prepravovaný v batožinovom priestore.

V prípade cestovania s elektrickým vozíkom je nutné o tejto skutočnosti vopred informovať letisko (prostredníctvom cestovnej kancelárie, alebo osobne). Elektrický vozík sa cestujúcemu odoberá už pri odbavení, kedy je nutné odpojiť batérie vozíka a pripraviť ho na prepravu. Po dobu odbavenia je imobilnému cestujúcemu zapožičaný mechanický vozík, ktorý mu je k dispozícii až do nástupu do lietadla.

V prípade prepravy imobilných cestujúcich je nutné vopred (min. 48 hodín) kontaktovať zástupcu leteckej spoločnosti, alebo cestovnú kanceláriu, ktorí v spolupráci s letiskom zabezpečia potrebný servis.