Dátum Linka Do Plán odletu Status Letecká spoločnosť Tour operator
06. 06. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
11. 06. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX
13. 06. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
15. 06. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
15. 06. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
16. 06. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
18. 06. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX
20. 06. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
22. 06. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
22. 06. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
23. 06. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
23. 06. 2020 FB7794 BURGAS 14:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
23. 06. 2020 FB7792 BURGAS 19:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
25. 06. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX
27. 06. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
29. 06. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
29. 06. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
30. 06. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
30. 06. 2020 FB7794 BURGAS 14:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
30. 06. 2020 FB7792 BURGAS 19:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
02. 07. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX
04. 07. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
06. 07. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
06. 07. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
07. 07. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
07. 07. 2020 FB7794 BURGAS 14:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
07. 07. 2020 FB7792 BURGAS 19:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
09. 07. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
11. 07. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
13. 07. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
13. 07. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
14. 07. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
14. 07. 2020 FB7794 BURGAS 14:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
14. 07. 2020 FB7792 BURGAS 19:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
16. 07. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
18. 07. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
20. 07. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
20. 07. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
21. 07. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
21. 07. 2020 FB334 BURGAS 14:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
21. 07. 2020 FB7792 BURGAS 19:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
23. 07. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
25. 07. 2020 FB334 BURGAS 01:35 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
27. 07. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
27. 07. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
28. 07. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
14. 09. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
15. 09. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
17. 09. 2020 CAI612 ANTALYA 08:40 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
21. 09. 2020 TVQ6142 ANTALYA 10:55 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
21. 09. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
22. 09. 2020 TVQ6460 MONASTIR 09:00 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
28. 09. 2020 TVL6094 HURGHADA 14:35 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO
Dátum Linka Do Plán príletu Status Letecká spoločnosť Tour operator
06. 06. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
11. 06. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
13. 06. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
15. 06. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
15. 06. 2020 TVL6095 HURGHADA 13.45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
16. 06. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
20. 06. 2020 FB333 BURGAS 0:46 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
18. 06. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
22. 06. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
22. 06. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
23. 06. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
23. 06. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
23. 06. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
25. 06. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
27. 06. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
29. 06. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
29. 06. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
30. 06. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
30. 06. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
30. 06. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
02. 07. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
04. 07. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
06. 07. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
06. 07. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
07. 07. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
07. 07. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
07. 07. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
09. 07. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
11. 07. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
13. 07. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
13. 07. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:42 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
14. 07. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
14. 07. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
14. 07. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
16. 07. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
18. 07. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
20. 07. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
20. 07. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
21. 07. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
21. 07. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
21. 07. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
23. 07. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
25. 07. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
27. 07. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
27. 07. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
28. 07. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
28. 07. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
28. 07. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
30. 07. 2020 CAI611 ANTALYA 07:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
01. 08. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
03. 08. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
03. 08. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
04. 08. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
04. 08. 2020 FB7793 BURGAS 3:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
04. 08. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
06. 08. 2020 CAI611 ANTALYA 07:20 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
08. 08. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
10. 08. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
10. 08. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
11. 08. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
11. 08. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
11. 08. 2020 FB7721 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
13. 08. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
15. 08. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
17. 08. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
17. 08. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
18. 08. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
18. 08. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
18. 08. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
20. 08. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
22. 08. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
24. 08. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
24. 08. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
25. 08. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
25. 08. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
25. 08. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
27. 08. 2020 CAI611 ANTALYA 7:55 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
29. 08. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
31. 08. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
31. 08. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
01. 09. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
01. 09. 2020 FB7793 BURGAS 13:10 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
01. 09. 2020 FB7791 BURGAS 18:40 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
03. 09. 2020 CAI611 ANTALYA 07:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
05. 09. 2020 FB333 BURGAS 0:45 Plánovaný BULGARIA AIR SOLVEX
07. 09. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
07. 09. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
08. 09. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
10. 09. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
14. 09. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
14. 09. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
15. 09. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
17. 09. 2020 CAI611 ANTALYA 7:50 Plánovaný CORENDON OREX TRAVEL
21. 09. 2020 TVQ6143 ANTALYA 10:05 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
21. 09. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
22. 09. 2020 TVQ6461 MONASTIR 8:10 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS
28. 09. 2020 TVL6095 HURGHADA 13:45 Plánovaný SMARTWINGS KARTAGO TOURS