POKYNY PRED ODLETOM

Dostavte sa na letisko včas!

Pre pohodlný a bezproblémový priebeh vybavovacieho procesu je nevyhnutné, aby sa cestujúci dostavil k vybaveniu minimálne 120 minút pred plánovaným odletom lietadla. Na vybavenie je potrebné predložiť platný cestovný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz). Po predložení týchto dokladov bude cestujúcemu pri CHECK-IN pulte vystavená palubná vstupenka.

Informácie o presných časoch príletov a odletov si vo vlastnom záujme vyžiadajte vo Vašej cestovnej kancelárii. Letisko Sliač, a.s. neručí za presnosť informácií, keďže tie sa môžu meniť v závislosti od prevádzkových, poveternostných a iných dôvodov.

Odvážte si batožinu a označte menovkou (meno a priezvisko, adresa pobytu)

Všetky letecké spoločnosti majú špecifické zásady ohľadom povolených váhových limitov pre cestujúcich. V súčasnosti spolupracujeme so spoločnosťami SMARTWINGS, FLY EGYPT, CORENDON AIRLINES a BULGARIA AIR.

V odletovom termináli (oproti Café Pilot) je pre Vás k dispozícii zariadenie na balenie kufrov do ochrannej fólie.
Cena: 2,90 € /1 ks batožiny.

Preprava detských kočíkov

Detský kočík je možné prepravovať aj ako podanú batožinu (odovzdaná počas procedúry na Check-in), alebo ako batožinu odovzdanú pred nástupom do lietadla. V takomto prípade pri vybavovaní na check-in je potrebné o toto požiadať, a cestujúcemu bude kočík označený štítkom „DAA“. Cestujúci potom s detským kočíkom prejde cez detekčnú kontrolu. Po vykonaní detekčnej kontroly cestujúcemu bude umožnený vstup do odletového priestoru aj s detským kočíkom. S tým bude potom pokračovať až k nástupným schodom lietadla. Tam sa zamestnancovi letiska preukáže ústrižkom štítku DAA. Kočík bude cestujúcemu následne odobratý a uložený v batožinovom priestore lietadla k preprave. Po vystúpení v cieľovom letisku sa cestujúci s ústrižkom DAA preukáže zamestnancovi letiska, a na základe tohto mu bude odovzdaný detský kočík priamo pri lietadle.

Toto platí za predpokladu, že cestujúci letí aj s malým dieťaťom vyžadujúcim si využívanie detského kočíka.


PRAKTICKÉ RADY

Skontrolujte si platnosť dokladov

Podmienky pre vstup do dovolenkových krajín:

 • Egypt – Platnosť cestovného pasu musí byť dlhšia minimálne o 6 mesiacov po požadovanom ukončení platnosti udeleného víza. O víza je možné požiadať pri vstupe do krajiny na medzinárodných letiskách v Káhire, Hurgháde a Šarm-eš Šejchu,
 • Turecko – Odporúčaná platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 6 mesiacov od vstupu na územie Turecka. Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.
 • Bulharsko – Cestovný doklad – cestovný pas alebo občiansky preukaz, musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny (to znamená počas doby pobytu v Bulharsku), pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti.

Ak dĺžka platnosti pasu cestujúceho nebude dostatočná, nebude mu odlet umožnený.

Čo je nevyhnutné mať pri sebe

 • osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz),
 • vstupné formality, víza (ak sú potrebné),
 • doklady o poistení,
 • cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné),
 • peniaze a kreditné karty.

Pribaľte si na cestu

 • lieky nevyhnutné po dobu pobytu,
 • žuvačku/cukríky na vyrovnanie tlaku pri štarte/pristátí,
 • dobrú knihu na skrátenie dlhej chvíle.

V príručnej batožine by ste mali mať

 • cenné a krehké veci ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné…

Do príručnej batožiny nepatria

 • ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély,
 • pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii batožina, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Pred odchodom z domu skontrolujte, či

 • sú zavreté všetky okná a zamknuté dvere,
 • sú vypnuté všetky elektronické a plynové zariadenia,
 • sú vynesené smeti,
 • je postarané o zvieratá a rastliny,
 • sú zaplatené splatné účty,
 • má niekto záložný kľúč od vášho bytu pre krízové situácie.

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách.
 • Ak cestujete spolu viacerí, stačí, ak je zaregistrovaná jedna osoba s údajmi o cestovnom pláne a počet spolucestujúcich alebo môžete zadať mená a kontaktné údaje všetkých spolucestujúcich.
 • Registrujúcim môže byť cestovná kancelária.
 • Zaregistrovať sa môžete aj samy na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.