POVOLENÉ VÁHOVÉ LIMITY

SMARTWINGS

Príručná batožina – jeden kus na jedného pasažiera:

 • maximálna váha: 8 kg
 • maximálne rozmery: 56 x 45 x 25 cm

Podaná batožina – pre túto sezónu môže mať každý cestujúci 1 ks zapísanej batožiny s maximálnou hmotnosťou do 23 kg (sčítanie batožiny nie je povolené). Batožina musí byť označená menovkou (meno, priezvisko, adresa pobytu)

 • maximálna váha: 23 kg
 • ak batožina cestujúceho prekročí tento limit, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu vo výške 6,00 EUR za každý kilogram nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.

BULGARIA AIR

Príručná batožina – jeden kus na jedného pasažiera:

 • maximálna váha: 10 kg
 • maximálne rozmery: 55 x 40 x 23 cm

Podaná batožina – jeden kus na jedného pasažiera:

 • maximálna váha: 23 kg

COREDON AIRLINES

Príručná batožina – jeden kus na jedného pasažiera:

 • maximálna váha: 8 kg
 • maximálne rozmery: 55 x 35 x 25 cm

Podaná batožina – musí byť označená menovkou (meno a priezvisko, adresa pobytu) – jeden kus na jedného pasažiera:

 • maximálna váha: 20 kg
 • ak batožina cestujúceho prekročí tento limit, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu vo výške 7,00 EUR za každý kilogram nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.

FLY EGYPT

Príručná batožina – jeden kus na jedného pasažiera:

 • maximálna váha: 6 kg
 • maximálne rozmery: 45 x 35 x 15 cm

Podaná batožina – jeden kus na jedného pasažiera (okrem detí do 2 rokov):

 • maximálna váha: 20 kg