SLUŽBY


BATOŽINOVÉ VOZÍKY

Batožinové vozíky sa nachádzajú  v odletovom aj príletovom termináli. Batožinové vozíky sú pre cestujúcich k dispozícii zdarma.

Batožinové vozíky sú k dispozícii zdarma.

BALENIE BATOŽINY

Vašu batožinu zabalíme do bezpečnostnej fólie, ktorá Vám batožinu ochráni pred poškodením, vlhkosťou a krádežou obsahu. Táto služba je Vám k dispozícii v odletovom termináli, oproti kaviarne Cafe Pilot, pri detskom kútiku.

Cena: 2,90 € /1 ks batožiny.

balenie_batoziny_letisko_sliac


DETSKÝ KÚTIK

Farbičky, maľovanky, plyšoví kamaráti a iné hračky čakajú na Vaše deti v detskom kútiku. Detský kútik sa nachádza v odletovom termináli a je otvorený každý deň v čase odletov.

Za detský kútik sa neplatí.


OBČERSTVENIE

V odletovom termináli letiska sa môžete občerstviť v kaviarni Café Pilot, ktorá je voľne prístupná verejnosti. Počas letných mesiacov je pri kaviarni k dispozícii aj letná terasa. Otváracia doba kaviarne je vždy minimálne dve hodiny pred odletom lietadla a pol hodiny po odlete.

kavieren_letisko_sliac

Navštívte u nás Café Pilot.

Druhá kaviareň Café Pilot je určená len pre cestujúcich, ktorí už absolvovali bezpečnostnú kontrolu. Nachádza sa v Gate za bezpečnostnou kontrolou. Kaviareň je otvorená počas každého dovolenkového letu – aj v nočných a skorých ranných hodinách.

bufet_gate_letisko_sliac


REKLAMÁCIA BATOŽINY

Základným pravidlom pri strate, poškodení, či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete do cieľovej destinácie kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report).

Pri nahlasovaní problému na pracovisku reklamácie batožiny je nutné predložiť Váš batožinový lístok a palubnú vstupenku.

S protokolom PIR, ktorý vystaví letisko ako potvrdenie o strate, poškodení či vykradnutí batožiny, potom pasažier kontaktuje cestovnú kanceláriu, cez ktorú si zakúpil zájazd.

Pracovisko reklamácie batožín na Letisku Sliač, a.s. sa nachádza v príletovom termináli. Zamestnanec letiska je na pracovisku prítomný vždy v čase príletov.