VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE OHĽADOM BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave sú zakotvené v § 36 zákona č. 143 Z.z. (zákon o civilnom letectve):

 • V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej doprave povinné podrobiť sa detekčnej kontrole a kontrole prepravovaných vecí podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich túto kontrolu.
 • Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám, sú z leteckej prepravy vylúčené bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného.
 • Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly detekcie výbušnín. Vybraní cestujúci budú v rámci bezpečnostnej kontroly podrobení ďalšej detekčnej kontrole špeciálnym detektorom.

Pri prechode detekčnou kontrolou

 • umiestnite Vašu príručnú batožinu na stolík pred posuvný pás RTG prístroja,
 • vyložte z nej do samostatnej prepravky všetky prepravované tekutiny, pasty, gély a aerosóly,
 • ak prepravujete osobný počítač, alebo väčšiu elektroniku (fotoaparáty, tablety, prehrávače, zábavnú elektroniku, telefóny a pod.), vyberte ich z tašky a vložte samostatne (vybraté z prenosného obalu) do určenej prepravky,
 • vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu, sako, sveter, mikina a pod., zložte si čiapky, klobúky alebo iné pokrývky hlavy (šatky), vložte ich do prepravky,
 • odložte si opasok, hodinky a iné väčšie šperky (náramky, prívesky, retiazky a pod),
 • z vreciek vyberte všetky predmety ako vreckovky, doklady, peňaženku, kľúče, mince, mobilný telefón…, tak aby vrecká zostali úplne prázdne,
 • po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov,
 • sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly, pričom môžete byť vyzvaní na zobutie obuvi a jej osobitnú kontrolu.