Sliač
UTC

CATERINGOVÉ SLUŽBY

Letisko Sliač a.s. disponuje partnerskými spoločnosťami, ktoré vlastnia certifikát Dopravného úradu pre zabezpečenie cateringových služieb v civilnej leteckej medzinárodnej prevádzke.

Sme ochotní vyhovieť Vašim požiadavkám, ktoré vyžadujú spoluprácu a partnerstvo s konkrétnymi cateringovými spoločnosťami, na jedlá pre posádky ako aj pre cestujúcich.

V prípade objednávok nás kontaktujte mailom na handling@airportsliac.sk