LETECKÉ POHONNÉ HMOTY

Letisko Sliač disponuje vlastným skladovým hospodárstvom leteckéhop paliva JET A-1 s kapacitou 100 000 litrov. V roku 2002 bolo dané do prevádzky stáčacie miesto, ktoré spĺňa všetky požiadavky na ochranu vôd pred škodlivými látkami. Samotnú distribúciu leteckého paliva Jet A-1 zabezpečujú dve autocisterny s objemom 16 000 a 18 000 litrov s pretlakovým aj gravitačným systémom dopĺňania leteckých pohonných hmôt.

Letecký benzín Avgas 100 LL na letisku Sliač nie je k dispozícií.