SIAF 

Organizátorom Medzinárodných leteckých dní SIAF je spoločnosť Slovenská letecká agentúra, s.r.o.

Vaše požiadavky prosím adresujte kontaktom uvedeným na stránke organizátora.