Sliač
UTC

Pri príležitosti podujatia „TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY“, organizujeme dňa 6. novembra 2018 prezentáciu pozemnej zabezpečovacej techniky Letiska Sliač, a. s.. Cieľom je zaujímavým a jednoduchým spôsobom priblížiť študentom vybraných stredných odborných škôl priebeh odbavovacieho procesu cestujúcich, nákladu a lietadiel (z pohľadu technického zabezpečenia, vrátane bezpečnostnej a colnej kontroly).