Sliač
UTC

V roku 2017 bolo v prvom polroku vybavených 17 letov (z toho najviac letov (9) do Tureckej Antalye) s počtom cestujúcich 4146.

V roku 2018 bolo v prvom polroku vybavených 23 letov s 5408 cestujúcimi. Najviac letov odletelo do Turecka – Atanlye (10 letov), nasledoval Egypt (6 letov) a Bulharsko (5 letov). Do novej destinácie Bodrum odleteli zatiaľ prvé dva lety.

Celkovo stúpol počet dovolenkových letov oproti minulému roku o 35,29 % a počet dovolenkových cestujúcich o 30,44 %.