číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľ
13/2020Prezentácia spoločnosti na organizovaných predajno-propagačných podujatiach (február-apríl 2020)2 900,00 €7.2.2020Biatec watches, s.r.o.
Mlynská 158/18
962 33 Budča
12/2020Reklamná spolupráca na rok 2020 14 000,00 €4.2.2020STAR production s.r.o.
Dr. Vladimira Clementisa 10
821 02 Bratislava
11/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (821 ks)4,50 €3.2.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
10/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A1560,00 €30.1.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
9/2020Letecký petrolej JET A-1 (32 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.30.1.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
8/2020Service and repair JBT Tempest De-icer in Sliač Airport6 628,00 €27.1.2020FSM-Maschinenhandel
Christian Spurny
Percostrasse 22
A-1220 Wien
Austria
7/2020Tankovací rebrík Zarges965,20 €27.1.2020Multi-Trade spol, s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
6/2020Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV na výstupe (4 odbery)228,40 € s DPH23.1.2020Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
ORK - Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
5/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A11 120,00 €20.1.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
4/2020Letecký petrolej JET A-1 (64 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.20.1.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
3/2020Kontrola, servis a oprava plastových okien administratívnej budovy415,00 €13.1.2020Mária Sluková
Strmá 15
974 01 Banská Bystrica
2/2020Spracovanie architektonickej prípadovej štúdie, zabezpečenie rozpočtu, vypracovanie statického posúdenia2 950,00 €13.1.2020Sobota, s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Sobota
Komenského 479/11
974 01 Banská Bystrica
1/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (895 ks)4,50 €7.1.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava