číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľ
3/2020Kontrola, servis a oprava plastových okien administratívnej budovy415,00 €13.1.2020Mária Sluková
Strmá 15
974 01 Banská Bystrica
2/2020Spracovanie architektonickej prípadovej štúdie, zabezpečenie rozpočtu, vypracovanie statického posúdenia2 950,00 €13.1.2020Sobota, s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Sobota
Komenského 479/11
974 01 Banská Bystrica
1/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (895 ks)4,50 €7.1.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava