číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľkaždú objednávku podpisuje a schvaľuje:
Ing. Roland Schaller - výkonný riaditeľ Letiska Sliač, a.s.
77/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (stanovisko vo veci predaja majetku, (spracovanie kúpnej zmluvy, vyjadrenie o stave súdnych sporov)1 080,00 €29.12.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
76/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (konzultácie vo veci ukončenia činnosti, revidovanie podkladov k organizačným zmenám)1 080,00 €15.12.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
75/2020Upratanie priestorov a vydezinfikovanie priestorov s odvozom materiálu po rokovaní zo dňa 30.12.2020250,00 €31.12.2020Raut and Rent, s.r.o.
Bernolákova 40
974 05 Banská Bystrica
74/2020Zabezpečenie a dodanie občerstvenia počas jednaní dňa 30.12.2020, občerstvenie pre 18 osôb, zabezpečenie priestorov v zmysle hygienických štandardov v súvislosti s výskytom COVID-19, zabezpečenie FFP2 respirátorov420,00 €29.12.2020Raut and Rent, s.r.o.
Bernolákova 40
974 05 Banská Bystrica
73/2020Konzultácia a poradenstvo v oblasti masmediálnej komunikácie 620,00 €14.12.2020Hugo Bach, s.r.o.
Rajská 7
811 08 Bratislava
IČO: 47 173 343
72/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (705 ks)5,00 €22.12.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
71/2020Právne služby s hodinovou sadzbou80,00 €1.12.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
70/2020Konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti masmediálnej komunikácie v rozsahu 5 hodín500,00 € 7.12.2020Hugo Bach, s.r.o.
Rajská 7
811 08 Bratislava
IČO: 47 173 343
69/2020Znalecký posudok na súbor nehnuteľného majetku8 900,00 € (konečná cena)4.12.2020Ing. Ivan Čierny - STAVINGREAL
Tatranská 30
974 11 Banská Bystrica
IČO: 40889068
68/2020Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru 105,00 €2.12.2020SPIN - SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
67/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (763 ks)5,00 €1.12.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
66/2020Znalecký posudok na súbor hnuteľného majetku (elektrozariadenia, strojné zariadenia, špeciálne dopravné prostriedky)2 500,00 €30.11.2020ATCL, k.s.
Adámiho 8
841 05 Bratislava
IČO: 35 744 545
65/2020Znalecký posudok na 5 ks zbraní, 2 ks pištolí, 1 ks vybíjacie zariadenie350,00 € (konečná cena)25.11.2020Ing. Boris Lizoň
Smreková 7
960 01 Zvolen
64/2020Čistenie podzemných nádrží (2x50m3)752,00 €25.11.2020EKO - FBB, spol., s.r.o.
Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľov
63/2020Právne služby s hodinovou sadzbou vo veci splnenia úloh zaslanej doporučeným listom ministra80,00 €25.11.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
62/2020Oprava strojovej techniky s hodinovou sadzbou, materiál nevyhnutný k oprave a dopravu30,00 €23.11.2020MM-Servis-Milan Meško
Senická cesta 42
974 01 Banská Bystrica
IČO: 34487425
61/2020Právne služby s hodinovou sadzbou780,00 €11.11.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
60/2020Nástenné kalendáre, stolové kalendáre, denné diáre, PF, Potlače1 186,94 €9.11.2020Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
Kyjevské námestie 2
974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 644 081
59/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (9,45 h.) 780,00 €30.10.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
58/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A1560,00 €5.11.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
57/2020Letecký petrolej JET A-1 (10 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.5.11.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
56/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (731 ks)5,00 €2.11.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
55/2020Realizácia odborných prehliadok a odborných skúšok elektrýckých zariadení (inštalácie, bleskozvody, spotrebiče a náradie)2790,00 €21.10.2020SECAM Slovakia s.r.o.
Trieda Hradca Králové 40
974 04 Banská Bystrica
54/2020Kontrola chladiacich okruhov v odletovej hale a v administratívnej budove360,00 €6.10.2020PROFI KLIMATIZACIA, spol. s.r.o.
Tajovského 3
962 31 Sliač
53/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A1560,00 €6.10.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
52/2020Letecký petrolej JET A-1 (15 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.6.10.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
51/2020Revízia opaskov, slučiek, karabín, lán, dvojdielnych rebríkov, povrazného rebríka a oboznamovanie zamestnancov s pravidlami bezpečnej práce vo výškach528,25 €1.10.2020SAFE TIME spol. s.r.o.
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica
50/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (898 ks)5,00 €29.9.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
49/2020Pravidelná údržba a servisná prehliadka1 608,00 €24.9.2020FISWELL s.r.o.
Albrechtova 1
821 03 Bratislava
48/2020Odborná príprava BOCL - recertifikácia 7 osôbV zmysle cenníka dodávateľa 24.9.2020Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
P. O. Box 160
823 11 Bratislava 216
47/2020Overenie analyzátora dychu V zmysle cenníka dodávateľa24.9.2020Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica
46/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A1560,00 €21.9.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
45/2020Letecký petrolej JET A-1 (20 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.21.9.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
44/2020Oprava odmrazovača lietadiel: Kĺuč, Redukcia, Výmena hadíc vodného potrubia607,63 €11.9.2020Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
T.G. Masaryka 3425
P.O.Box 18
960 02 Zvolen
43/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (12 h.), preklad textu - zmluva a preberací protokol (8,5 normostrán)429,40 €14.9.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
42/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (7,5 h.)580,00 €4.8.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
41/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (865 ks)5,00 €31.8.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
40/2020Zváračská skúška Z-E1 - predĺženie platnosti preukazu30,00 €24.8.2020Ing. Peter Hančinský - ZVARGRAN
Kalinčiaková 11
974 05 Banská Bystrica
39/2020Vykonanie predpísanej revízie záchranárskeho zariadenia LUKAS 190,00 €17.8.2020ATECA s.r.o.
Gallayová 25
841 02 Bratislava
38/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (850 ks)5,00 €31.7.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
37/2020Dodávka, inštalácia a programovanie riadiacej jednotky elektronického požiarneho rozhlasu LBB 1990/002 950,00 €24.7.2020SPIN - SK, s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
36/2020Zapožičanie, čistenie mobilnej toalety100,00 €22.7.2020Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
Hronské predmestie 4
974 01 Banská Bystrica
35/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (2,5h)240,00 € s DPH13.7.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
34/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (955 ks)5,00 €2.7.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
33/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (921 ks)5,00 €1.6.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
32/2020Konzultácia a poradenstvo v oblasti masmediálnej komunikácii (5 h)450,00 €4.5.2020Hugo Bach, s.r.o.
Rajská 7
811 08 Bratislava
31/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (852 ks)5,00 €28.4.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
30/2020Migrácia účtovného programu1 100,00 €8.4.2020SOFTIP, a. s.
Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
29/2020Dezinfekcia plôch v priestoroch administratívnej budovy ( 773 m2)1 230,80 €30.3.2020HARMONT TRADE, s.r.o.
Rožňavská 4588/24
821 04 Bratislava
28/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (891 ks)5,00 €30.3.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
27/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (8h) a súdny poplatok 801,00 € s DPH22.3.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
26/2020Following part:
HARDI 464/10/2´´SU./Hot-DEICER
4 703, 00 €16.3.2020FSM-Maschinenhandel
Christian Spurny
Percostrasse 22
A-1220 Wien
Austria
25/2020Dvojvrstvové ochranné rúška 600 ks
Dvojvrstvové ochranné rúška s uhlíkovým vláknom 400 ks
3 200,00 €26.3.2020ARMA s.r.o.
Hlavná 62
946 56 Dulovce
IČO: 34 119 027
24/2020Reklamné predmety4 180,00 €13.3.2020MALTOM s.r.o.
Javornícka 6181/10
974 11 Banská Bystrica
23/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A1560,00 €9.3.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
22/2020Letecký petrolej JET A-1 (32 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.9.3.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
21/2020Prístroje BW60LW/G na čistenie vzduchu, odstránenie pachov a dekontamináciu vírusov v počte 5 ks13 250,00 €4.3.2020IQ CAPITAL s.r.o.
Lazovná 53
974 01 Banská Bystrica
20/2020Following parts (hoses):
type: 622-5571-056-S
type: 621-4248-248-S
381,00 €
1 311,00 €
4.3.2020FSM-Maschinenhandel
Christian Stangl
Percostrasse 22
A-1220 Wien
Austria
19/2020Školenie DANGEROUS GOODS, kategória 8 pre 5 osôb500,00 €4.3.2020DANGEROUS GOODS s.r.o.
Unhošťská 1657
253 01 Hostivice
18/2020Praktický výcvik hasenia média pod tlakom na cvičnej sonde (školenie) pre 11 osôb1 004,68 €4.3.2020Nafta a.s.
Divízia služieb stredisko HBZS
Votrubova č. 1
821 09 Bratislava
17/2020PC v počte 5 ks s parametrami: procesor Intel i5, RAM 8GB DDR4, SSD 250GB, OS Windows 10 PRO 64 bit, záruka 3 roky3 060,00 €28.2.2020Ing. Tibor Kovács
T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
16/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (910 ks)5,00 €28.2.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
15/2020Právne služby s hodinovou sadzbou (3h), vyjadrenie k auditu rok 2018,2019242,25 €24.2.2020JUDr. Ján Krnáč - advokát
LUX Residence 11. poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
14/2020Výmena chladiča, 2 ks valcov, termostatu, olejovej náplne, príslušných tesnení a hadíc, vrátane prác a dopravy1 123,40 €11.2.2020MC lift s.r.o.
Hašková 6655/69
974 11 Banská Bystrica
13/2020Prezentácia spoločnosti na organizovaných predajno-propagačných podujatiach (február-apríl 2020)2 900,00 €7.2.2020Biatec watches, s.r.o.
Mlynská 158/18
962 33 Budča
12/2020Reklamná spolupráca na rok 2020 14 000,00 €4.2.2020STAR production s.r.o.
Dr. Vladimira Clementisa 10
821 02 Bratislava
11/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (821 ks)4,50 €3.2.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
10/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A1560,00 €30.1.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
9/2020Letecký petrolej JET A-1 (32 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.30.1.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
8/2020Service and repair JBT Tempest De-icer in Sliač Airport6 628,00 €27.1.2020FSM-Maschinenhandel
Christian Spurny
Percostrasse 22
A-1220 Wien
Austria
7/2020Tankovací rebrík Zarges965,20 €27.1.2020Multi-Trade spol, s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
6/2020Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV na výstupe (4 odbery)228,40 € s DPH23.1.2020Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
ORK - Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
5/2020Preprava leteckých pohonných hmôt JET A11 120,00 €20.1.2020AVI Fuels, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad
4/2020Letecký petrolej JET A-1 (64 000 l)v zmysle cenníka Slovnaft, a.s.20.1.2020SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo, 824 12
3/2020Kontrola, servis a oprava plastových okien administratívnej budovy415,00 €13.1.2020Mária Sluková
Strmá 15
974 01 Banská Bystrica
2/2020Spracovanie architektonickej prípadovej štúdie, zabezpečenie rozpočtu, vypracovanie statického posúdenia2 950,00 €13.1.2020Sobota, s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Sobota
Komenského 479/11
974 01 Banská Bystrica
1/2020Stravné lístky v nominálnej hodnote (895 ks)4,50 €7.1.2020UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava