číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľkaždú objednávku podpisuje a schvaľuje:
výkonný riaditeľ Letiska Sliač, a. s.
14/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (705 ks)5,00 €1.4.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
13/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 6 hodín s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH72,00 €22.03.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
12/2021Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a mesačná kontrola hlasovej signalizácie požiaru105,00 €18.3.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
11/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 22 hodín s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH264,00 €1.3.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
10/2021Právne služby za mesiac február420,00 €26.2.2021JUDr. Ján Krnáč
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
9/2021Právne služby za mesiac február, marec s hodinovou sadzbou 75,00 EUR bez DPH2 000,00 €24.2.2021Advokátska kancelária
JUDr. Marek Piršel s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
8/2021Právne služby za mesiac marec s hodinovou sadzbou 120,00 EUR bez DPH2 000,00 €24.2.2021SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
7/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (766 ks)5,00 €24.2.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
6/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (665 ks)5,00 €29.1.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
5/2021právne služby s hodinovou sadzbou vo výške 80,00 EUR bez DPH2 300,00 €19.1.2021JUDr. Ján Krnáč
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
4/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 8 hodín, s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH96,00 €14.1.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
3/2021Spracovanie znaleckého posudku na súbor nehnuteľného majetku13 500,00 €14.1.2021Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline
Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
IČO: 45739757
2/2021Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV na výstupe (2 odbery)102,36 €14.1.2021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
1/2021Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a kontrola hlasovej signalizácie požiaru 105,00 €7.1.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen