číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľkaždú objednávku podpisuje a schvaľuje:
výkonný riaditeľ Letiska Sliač, a. s.
38/2021Servis výpočtovej techniky za mesiac SEPT 2021204,00 €15.09.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
37/2021Právne služby za mesiac júl (0,50 hod.) 60,00 €26.08.2021SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
36/2021Registráciu emisie akcií a ostatných majet. CP, pripísanie CP na účet bez peňaž. vyrov., výpis z registra emitenta980,00 €19.08.2021Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29 augusta 1/A
814 80 Bratislava
IČO: 31338976
35/2021Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV (1 odber - výstup)51,18 €17.08.2021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
34/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 2 (dvoch) hodín, s hodinovou sadzbou vo výške 12,00 EUR bez DPH.24,00 €04.08.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
33/2021Právne služby za mesiac júl (1,15 hod.) 100,00 €30.07.2021Advokátska kancelária
Krnáč, s.r.o.
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
32/2021Právne služby za mesiac jún (9,59 hod.)1 150,80 €19.07.2021SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
31/2021Právne služby za mesiac jún (3,15 hod.) a súdny poplatok v hodnote 33,00 EUR260,00 €09.07.2021Advokátska kancelária
Krnáč, s.r.o.
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
30/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (985 ks)5,00 €28.06.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
29/2021Dodávka a výmena záložného akumulátora do PCO50,00 €23.06.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
28/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 4 hodín s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH48,00 €14.06.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
27/2021Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV (1 odber - výstup)51,18 €14.06.2021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
26/2021Právne služby za mesiac máj (20,59 hod.)2 500,00 €04.06.2021SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
25/2021Právne služby za mesiac máj (2 hod.)150,00 €03.06.2021Advokátska kancelária
JUDr. Marek Piršel s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
24/2021Právne služby za mesiac máj (5 hod.)400,00 €03.06.2021Advokátska kancelária
Krnáč, s.r.o.
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
23/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (227 ks)5,00 €01.06.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
22/2021Havarijná oprava prasknutého vodovodného potrubia v pivničných priestoroch administratívnej budovy3 205,50 €26.05.2021AMSTAVBA, s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
21/2021Detekcia úniku vody v pivničných priestoroch administratívnej budovy 380,00 €24.05.2021AQUAFIND, s.r.o.
B. Němcovej 3507/13
962 12 Detva
20/2021Právne služby za mesiac APRÍL 400,00 €18.05.2021SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
19/2021Právne služby za mesiac MAREC, APRÍL1 600, 00 €05.05.2021Advokátska kancelária
JUDr. Marek Piršel s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
18/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (203 ks)5,00 €04.05.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
17/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 5 hodín s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH60,00 €30.04.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
16/2021Štvrťročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a kontrola hlasovej signalizácie požiaru204,00 €15.04.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
15/2021Rozšírenie systému PCO v objektoch spoločnosti (dodávka, inštalácia, konfigurácia, pridelenie prístupových práv, overenie a spustenie do systému prevádzky, zaškolenie obsluhy, dodanie dokumentácie)2 499,67 €13.04.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
14/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (705 ks)5,00 €01.04.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
13/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 6 hodín s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH72,00 €22.03.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
12/2021Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a mesačná kontrola hlasovej signalizácie požiaru105,00 €18.03.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
11/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 22 hodín s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH264,00 €01.03.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
10/2021Právne služby za mesiac február420,00 €26.02.2021JUDr. Ján Krnáč
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
9/2021Právne služby za mesiac február, marec s hodinovou sadzbou 75,00 EUR bez DPH2 000,00 €24.02.2021Advokátska kancelária
JUDr. Marek Piršel s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
8/2021Právne služby za mesiac marec s hodinovou sadzbou 120,00 EUR bez DPH2 000,00 €24.02.2021SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
7/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (766 ks)5,00 €24.02.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
6/2021Stravné lístky v nominálnej hodnote 5,00 EUR (665 ks)5,00 €29.01.2021UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
5/2021právne služby s hodinovou sadzbou vo výške 80,00 EUR bez DPH2 300,00 €19.01.2021JUDr. Ján Krnáč
LUX Residence 11.poschodie
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
4/2021Servis výpočtovej techniky v rozsahu 8 hodín, s hodinovou sadzbou 12,00 EUR bez DPH96,00 €14.01.2021Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959
3/2021Spracovanie znaleckého posudku na súbor nehnuteľného majetku13 500,00 €14.01.2021Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline
Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
IČO: 45739757
2/2021Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV na výstupe (2 odbery)102,36 €14.01.2021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
1/2021Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a kontrola hlasovej signalizácie požiaru 105,00 €07.01.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen