číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľkaždú objednávku podpisuje a schvaľuje:
Ing. Roland Schaller - výkonný riaditeľ Letiska Sliač, a.s.
2/2021Odber, odvoz a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV na výstupe (2 odbery)102,36 €14.1.2021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
1/2021Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a kontrola hlasovej signalizácie požiaru 105,00 €7.1.2021SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen