číslo objednávkypopis plneniahodnota v sume

bez DPH
dátum vyhotoveniadodávateľkaždú objednávku podpisuje a schvaľuje:
výkonný riaditeľ/predseda predstavenstva Letiska Sliač, a. s.
1/2021Servis výpočtovej techniky200,00 €1.2.2022Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen
IČO: 37058959