Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. momentálne neobsadzuje žiadne pracovné pozície.


PREDAJ MAJETKU

Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. momentálne neeviduje žiaden majetok na predaj.


Pozvánka na zasadnutie komisie pre odpredaj majetku spoločnosti Letisko Sliač, a.s.

V zmysle Štatútu komisie pre odpredaj majetku spoločnosti Letisko Sliač, a.s., so sídlom Letisko Sliač, 96231 Sliač, IČO: 36 633 283 je zvolané zasadnutie komisie, dňa 23.02.2021 o 08.00h, a dňa 25.02.2021, v sídle spoločnosti.

Pozvánka_23 02 2021
Pozvánka_25 02 2021