Sliač
UTC

OZNÁMENIE O ZADANÍ ZÁKAZKY – VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

V rámci postupu verejného obstarávania spoločnosti Letisko Sliač a.s. ako verejného obstarávateľa podľa paragrafu § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v rámci zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska v zmysle § 113 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. a interného postupu obstarávania spoločnosti Letisko Sliač a.s. ako obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 písmeno c.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované výzvy na predkladanie ponúk –  prieskum trhu.

Výsledky  verejného obstarávania nájdete v podsedkcii verejné obstarávanie.

Aktuálne výzvy/oznámenia o zadaní zákazky

Ukončené výzvy

Zobraziť ukončené výzvy do 01.08.2018